Nyhet | 2009-10-05 | 14:15

Närkontakt med arbetslivet

Ett uppfinningsrikt modellbygge som visar hur varmvatten från Ringhals skulle kunna utnyttjas för uppvärmning av bostadshus tog hem förstapriset när niondeklassare visade upp sina projektarbeten i Ringhals Infocenter den 1 oktober.

Modell med

Det är nu fjärde gången som niondeklassare från skolorna i Bua, Väröbacka och Bläshammar ägnar en veckas skoltid åt projektarbeten med anknytning till Väröhalvöns två stora industriföretag, Ringhals och Södra Cell Värö. Detta som ett led i satsningen SKAL – skola och arbetsliv i samverkan. När prao-perioderna avskaffades i Varbergs kommun fick man hitta nya sätt att ge ungdomar en inblick i arbetslivet.

SKAL ger niondeklassare närkontakt med arbetslivet

Bästa utställningen hittills

– Jag tycker årets upplaga av utställningen var den bästa hittills, säger Gert-Åke ”Laxen” Carlsson som tillsammans med Samuel Vikström ansvarar för Ringhals medverkan i SKAL. Många av eleverna hade gjort ett jättebra jobb och kunde presentera fina arbeten.

Finurliga modellbyggen, informativa posters och datoriserade ljud- och bildpresentationer visades upp av ungdomarna på 30 olika stationer. Några hade valt att arbeta ensamma medan andra föredrog grupparbeten. En klar majoritet hade valt att arbeta med frågor som rör Ringhals och kärnkraft – exempelvis strålning, uranbrytning, avfallshantering samt Ringhals som arbetsplats och företag. Faktaunderlaget hade hämtats främst från internet, broschyrer och intervjuer.

Vinnande projekt korades

Elever, lärare och ett 15-tal ringhalsare, de flesta föräldrar till någon av eleverna, strosade runt i lokalerna och beskådade niondeklassarnas alster. Cider och salta pinnar som sig bör på en vernissage.
Röstsedlar fanns för att utse de allra bästa projekten om Ringhals respektive och Södra.

David, Adam och Adam från Buaskolan

Vinnare i Ringhals-klassen blev David, Adam och Adam från Buaskolan med sin modell som med rinnande vatten och lysande lampa visade att Ringhals skulle kunna förse bostäder i Bua inte bara med el utan också med varmvatten. Färdiga ritningar för hur detta skulle kunna gå till kunde grabbarna visa upp i sin bärbara dator.
– Det var tack vare modellen vi vann, sa de samstämt efter att röstresultatet hade avslöjats. Den stack ut från övriga bidrag och var lätt att ta till sig.

Kim, David, David och Tobias från Väröbackaskolan

Även i Södra-klassen var det ett gäng killar som tog hem vinsten. Kim, David, David och Tobias från Väröbackaskolan hade sammanställt fakta och bilder av de olika typer av maskiner och arbetsfordon som används på Södra. Projektarbetet visade de upp i två datorpresentationer.

Stephanie, Amanda och Linnéa från Bläshammars skola

Stephanie, Amanda och Linnéa från Bläshammars skola demonstrerade hur el transporteras från kraftverket via elledningar ut till stora och små konsumenter. En välgjord modell sammanfattade deras arbete El i samhället

Atomklyvning var ämnet för Karin, Jonathan, Therese och Linus från Väröbackaskolan. Med en enkel och finurlig modell visade de hur kedjereaktionen går till när uranatomer klyvs.

Undersökning av närboendes förtroende för Ringhals

Rasmus på Väröbackaskolan hade studerat vilket förtroende närboende har för Ringhals genom att intervjua 40 personer ur allmänheten.

Isak, Johan och Blerim från Buaskolan

Hur ett kärnkraftverk fungerar fick man veta på postern som Isak, Johan och Blerim på Buaskolan gjort. Detaljerade teckningar och mycket fakta.

En bildpaus i arbetet.

Fakta om Ringhals verksamhet och miljöarbete varvades med kul bilder på projektdeltagarna själva: Lovisa, Lisa och Olivia från Buaskolan.

Läs mer

Ringhals studentaktiviteter