Nyhet | 2008-11-03 | 14:35

Näsåker blir centrum för Vattenfalls fysiska arkiv

Från årsskiftet blir Näsåker centralort och kompetenscentrum för Vattenfalls fysiska arkiv. Samtliga sju konsulter som arbetar där idag kommer att erbjudas anställning i Vattenfall.

Fram till årsskiftet kommer Vattenfalls delägda dotterbolag, PICAB, att sköta gallring och förberedande av inlämning av dokument till Riks- och Landsarkivet från Vattenfalls lokaler i Näsåker.

– Detta samarbete avslutas vid årsskiftet och då erbjuder vi samtliga sju anställda vid PICAB i Näsåker anställning i Vattenfall. Samtidigt breddar vi verksamheten i egen regi och gör Näsåker till Vattenfalls centrala ort för fysiska arkiv, det vill säga för alla dokument som ska sparas för framtiden, förklarar Magnus Hasselgren, områdeschef Shared Service, Vattenfall.

Arkivet i Näsåker kommer att utvecklas till ett kompetenscentrum för den samlade arkivverksamheten i Vattenfall Norden och kommer även fortsättningsvis att bedrivas i Vattenfalls lokaler som är färdigställda för ändamålet.

– Sollefteå Kommun har sedan lång tid tillbaka ett gott samarbete med Vattenfall. Denna satsning har naturligtvis stor betydelse för en liten ort som Näsåker. Framför allt är det roligt med ett besked som ger varaktiga arbetstillfällen, säger Elisabet Lassen, kommunalråd i Sollefteå Kommun.

För vidare information, kontakta:

Magnus Hasselgren, Områdeschef Shared Service, Vattenfall,
tel 070-568 45 27.
Elisabet Lassen, Kommunalråd Sollefteå Kommun,
tel 070-320 22 17.