Nyhet | 2011-08-08 | 11:47

Nästa generation havsbaserad vindkraft testas utanför Aberdeen-bukten

Viktig milstolpe uppnådd i banbrytande projekt för havsbaserad vindkraft utanför Aberdeen-bukten. Vattenfall, Technip och Aberdeen Renewable Energy Group (AREG) samarbetar för att bygga upp ett avancerat utvecklingscentrum för vindkraft i de skotska vattnen – nämligen European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC) bestående av 11 vindkraftverk utanför Aberdeen-bukten – och har nu skickat in en tillståndsansökan till det skotska havsplaneringsdepartementet Marine Scotland. Tillståndsansökan avser medgivande om att påbörja arbetet med att bygga och driva centret. Den utgör kulmen på sex års intensivt arbete där diskussioner med olika intressenter och studier som har lett till att projektet utvecklats avsevärt under denna tid. Arbetet gällde till en början uppförandet av en havsbaserad vindkraftspark, men förvandlades med tiden till ett utvecklingscentrum där upp till 11 vindkraftverk ur nästa generation ska testas och demonstreras, plus understödjande infrastruktur och övrig, relaterad teknik. David Hodkinson, UK Country Manager vid Vattenfall, säger: – Vår tillståndsansökan lämnades in 1 augusti och kommer nu att genomgå en formell gransknings- och beslutsprocess. Vi anser att vi har motiverat projektet väl, och det innebär att Aberdeen hamnar i centrum för arbetet med att utveckla nya tekniker som ska understödja den växande sektorn för havsbaserad vindkraft i Europa. Vi skulle hantera detta projekt med samma omsorg om miljö och samhälle som vi redan har uppvisat under tidigare arbeten. Med sitt strategiska läge strax utanför Aberdeen skulle EOWDC erbjuda en skjuts för utvecklingen av havsbaserad vindkraft genom att visa upp nästa generations teknik i en realistisk miljö, till sjöss. Anläggningen förväntas också skapa arbetstillfällen och ekonomiska fördelar genom att locka till sig vetenskapsmän, forskare, ingenjörer och underleverantörer inom vindkraftssektorn samt innebära en investering för framtiden i denna snabbväxande sektor. Den skotska företagssfärens tidiga stöd för projektet understryker dess nationella och internationella betydelse, och dess positiva inverkan på Skottlands möjligheter att ta hem en del av det omfattande konstruktionsarbete som kommer att inledas när tillståndet för Round 3-zonerna erhålls. Skottlands EDAS – Economic Development Association – har stöttat projektet redan från början, och deras stöd uppgår i dagsläget till över 200 000 GBP. I augusti 2010 erhöll EOWDC ett avtal om ensamrätt från The Crown Estate som demonstrationsanläggning för havsbaserad vindkraft. I december samma år bekräftade EU att upp till 40 miljoner euro kan skjutas till, detta som en del av arbetet med att investera i viktiga infrastrukturprojekt inom energi och bredbandsinternet. EU-bidraget kommer att finansiera både utvecklings- och kapitalkostnaderna som är kopplade till EOWDC. Inom kort publiceras tid och datum för ett antal informationsmöten där allmänheten får möjlighet att ta del av den detaljerade miljöbedömningen.