Nyhet | 2009-07-10 | 09:30

Nätförstärkningar kring Ödeshög

Vattenfall har beslutat förstärka elnätet i Ödeshögs kommun. En särskilt störningsdrabbad ledning ersätts av jordkabel och tillhörande lågspänningsnät förstärks. Dessutom byts en föråldrad reservledning till centralorten Ödeshög ut.

Investeringarna på cirka 25 miljoner kronor ingår i Vattenfalls stora satsning på att förbättra säkerheten i de lokala elnäten.

Ett projekt är att ersätta 20 kV-ledningen mellan Ödeshög och Hästholmen med jordkabel och förstärka tillhörande lågspänningsnät. Arbetet med denna förstärkning beräknas vara klart 31 oktober 2009.

De 389 elkunderna i området har utsatts för omfattande störningar, framför allt under den säsong då flyttfåglar passerar området. Under de senaste 3,5 åren har 22 störningar (längre än 3 minuter) inträffat.

Dessutom kommer en 14 km reservledning mellan en fördelningsstation och Ödeshögs samhälle att ersättas av jordkabel. Det arbetet kommer att starta efter årsskiftet och väntas pågå till efter sommaren 2010.

Den ordinarie ledningen som försörjer samhället med el håller god standard, men reservledningen, en luftledning från 1945, är i dåligt skick och klarar inte elförsörjningen i händelse av fel på den ordinarie kabeln. Den försörjer 745 kunder och en störning skulle kunna medföra stora problem för Ödeshögs kommun.

– Projekten ingår i Vattenfalls stora satsning på att förbättra säkerheten i elnäten och trygga kvaliteten på elförsörjningen för våra kunder, säger Anders Nyström, projektledare.

– Främst inriktar vi oss på att isolera mellanspänningsnätet. Vi har redan isolerat tusentals mil ledning, inte minst i Östsverige. Allt kan inte ersättas med jordkablar, utan många sträckor är fortfarande luftledning, men genom att de isoleras minskar risken för avbrott betydligt.


För vidare information och fotografering på de platser där arbetet påbörjats, kontakta:
Karl-Erik Olsson, pressansvarig Vattenfall Eldistribution, telefon 0520-88138, mobil 070 538 81 38.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.