Nyhet | 2013-10-08 | 15:52

Nederländsk energiöverenskommelse gagnar förnybart och gas

Energibranschen, fackföreningar och miljöorganisationer i Nederländerna har nått en överenskommelse som ska ligga till grund för mer förnybar energi i landet. Samtidigt kommer fler kolkraftverk att stängas medan Vattenfalls CO2-snåla gaskraftverk kan öka produktionen.

– En sådan här flerårig överenskommelse mellan så många intressenter inom energisektorn kan betraktas som historisk, och kommer förhoppningsvis att stabilisera energipolitiken, säger Marco Bosman på Vattenfalls Amsterdamkontor.

Han tycker att överenskommelsen är positiv ur Vattenfalls perspektiv. Under förhandlingarna har Vattenfall propagerat för ett förmånligare regelverk för energibesparingar, decentraliserad produktion och förnybar energi.

Mer förnybar energi

Andelen hållbar energi i Nederländerna bör öka från fyra till 16 procent av den totala energianvändningen fram till 2023, och nå Europamålet på 14 procent 2020. Utöver produktionen av förnybar energi har man även kommit överens om minskningen av koldioxidutsläpp.

Energiöverenskommelsen innebär nya målsättningar för både land- och havsbaserad vindkraft, något som kommer att påverka Vattenfalls verksamhet, säger Marco Bosman. Det finns planer för 4 450 MW havsbaserad vindenergi och 6 000 MW landbaserad vindenergi, vilket motsvarar hushållsel till två miljoner hushåll.

Bra för Vattenfall

Överenskommelsen innebär också att man avser att stänga gamla kolkraftverk.

– Om våra konkurrenter lägger ned fem av sina gamla kolkraftverk skulle det i viss mån förbättra läget för våra nybyggda gaskraftverk, säger marco Bosman.

Vattenfall äger ett kolkraftverk i Nederländerna, Hemweg 8, som blir kvar, och kommer att gynnas av den föreslagna skattelättnaden för kol som ska träda i kraft 2016. Genom energiöverenskommelsen kommer denna kolskattelättnad att införas i utbyte mot att fem relativt gamla och smutsiga kolkraftverk läggs ned. Planen att stänga de gamla kolkraftverken underkändes emellertid av den nederländska konkurrensmyndigheten som såg den som ett kartellavtal, och därmed negativ för konsumenterna.

I nuläget försöker reglermyndigheten, energidepartementet och energibolagen att hitta en lösning på frågan. Så snart detta skett kommer ett avtal att formuleras och bli till propositioner, och därefter kommer parlamentet att debattera frågan och rösta om den.

Övriga punkter i energiöverenskommelsen som är av betydelse för Vattenfall i Nederländerna är:

  • Ett tak för subventionerad sameldning med biomassa.
  • Ett energieffektivitetsmål på 1,5 procent per år som också innebär att man ska etablera en fond för att gynna energisparåtgärder för privatägda hus, en subventioneringsbudget för bostadsrättsföreningar samt en energimärkning för alla typer av byggnader.
  • Ett mål för decentraliserad produktion: en miljon hushåll och kooperativ som producerar sin egen energi.