Nyhet | 2012-04-13 | 10:12

Nederländska Almere får fjärrvärme genom undervattensledning

En 8,5 kilometer lång fjärrvärmeledning under sjön IJmeer har för första gången levererat värme till 11.000 hushåll i Almere Poort i Nederländerna. Husen värms upp med överskottsvärme som kommer från elproduktionen vid Vattenfallägda Nuons kraftverk i Diemen. Värmeledningen ligger 1,5 meter under IJmeers sjöbotten och har en kapacitet på 180 MW. Bygget av värmeledningen inleddes för över ett år sedan i Diemen. I november 2011 nådde den fram till andra sidan av IJmeer vid Almere Poort där ledningen anslöts till Nederländernas största värmeöverföringsstation. Överföringsstationen ser till att värmen från det varma vattnet som cirkulerar i värmeledningen överförs till Almeres fjärrvärmenät. Diemen-34 kommer att leverera värme till Almere Vattnet i värmeledningen värms för närvarande upp genom överskottsvärme från Nuons anläggning Diemen-33. Den nya gasanläggningen Diemen-34, som håller på att byggas intill Diemen-33, kommer i framtiden att leverera värme till Almere. I september öppnas värmeledningen och värmeöverföringsstationen officiellt. Fakta • Värmeledningen är 8,5 kilometer lång och ligger 1,5 meter under IJmeers sjöbotten. • Ledningen är gjord av 5.900 ton stål. • 3.300.000 liter vatten cirkulerar genom värmeledningen. • Vattnet transporteras genom ledningen med en hastighet av 10 km/timme. • För varje hushåll i Almere leder fjärrvärmen till en minskning av koldioxidutsläppen med 50 procent, jämfört med centralvärme. [caption id="attachment_16403" align="alignleft" width="300" caption="Heat Pipeline Nuon IJmeer (klicka på bilden för en större bild)"]Heat Pipeline Nuon IJmeer (klicka på bilden för en större bild)[/caption]