Nyhet | 2011-06-22 | 13:09

Negativa konsekvenser i det andra kvartalet

Förutsatt att det tyska parlamentet kommer att godkänna den tyska regeringens beslut att stänga landets kärnkraftsverk kommer Vattenfalls rörelseresultat för det andra kvartalet 2011 att belastas med drygt 10 miljarder SEK. Om detta rapporteras i bland annat Dagens Industri och Dagens Nyheter. Den tyska regeringen beslutade den 6 juni 2011 att samtliga 17 tyska kärnkraftsverk ska tas ur drift senast 2022. Vattenfall kommunicerade i sitt pressmeddelande den 7 juni att beslutet kommer att ha en märkbar finansiell påverkan. Konsekvensen av beslutet är att kärnkraftverken Brunsbüttel och Krümmel, för vilka Vattenfall har driftsansvar och äger till 66,7 respektive 50 procent, ej får återstartas. Regeringsbeslutet väntas fastställas av det tyska parlamentet den 30 juni och träda i kraft i mitten av juli. Vattenfall tvingas med anledning därav skriva ned bokfört värde på de två anläggningarna samt öka avsättningarna för nedmontering samt omhändertagande av kärnbränsle. Den sammanlagda påverkan på rörelseresultatet (EBIT) för det andra kvartalet 2011 uppskattas till drygt 10 miljarder SEK. Nedskrivningen respektive ökningen av avsättningarna har ingen negativ påverkan på kassaflödet 2011. Den exakta resultatpåverkan för det andra kvartalet kommer Vattenfall att redovisa i sin halvårsrapport den 28 juli 2011.