Nyhet | 2007-05-28 | 16:00

Normala flöden i Stornorrfors

Normala flöden i Stornorrfors

Efter förra veckans problem med höga flöden i Stornorrfors i Umeälven är nu det trasiga aggregatet reparerat och inget eller endast lite spill förekommer. Dock är flödena normalt höga denna årstid på grund av vårfloden.
Respektera dock alltid de varningsskyltar som finns uppsatta utefter älvfåran.