Nyhet | 2012-05-16 | 11:30

Nu är den här – framtiden för e-mobility

Elbilarnas framtid tycks vara helt beroende av batterier. Men även politiska stimulansmedel behövs för att e-mobility ska komma igång ordentligt. Likaså behövs miljömål från de lokala myndigheterna. Och priset på råolja spelar in. Och den allmänna opinionen. Och så vidare. Nog finns det utmaningar – men Vattenfall har bestämt sig.

Elbilarnas framtid tycks vara helt beroende av batterierI den här serien med artiklar om e-mobility har vi sett hur konceptet inom Vattenfall närmast har blivit en saga om osannolika samarbetspartners, en vision och ett hängivet fåtal entusiaster. Så vad kommer härnäst?

– Vi kommer att implementera den teknik vi har utvecklat hittills. För Vattenfalls del kommer det att handla om att leverera laddningslösningar för hybrid- och elbilar, bussar och transportfordon, säger Johan Tollin, som är chef för Vattenfall-koncernens e-mobility Technology.

Det är vi fast beslutna om. Men utmaningarna då? Motorexperten Håkan Matson på Dagens Industri säger att det återstår en hel del att göra.

– I nuläget är elbilarna för dyra och helt enkelt inte tillräckligt bra, och skälet är att batterierna är för dyra och inte tillräckligt bra, säger han.

För att elbilarnas framtid ska kunna garanteras menar Håkan Matson att företag som Vattenfall bör gå i bräschen för att utveckla batterierna. Han är nämligen helt säker på att bilarna kommer att elektrifieras framöver, både i form av hybrid- och plugin-hybridbilar som bägge kan kombineras med etanoldrift.

– Bilindustrin kan det där med att bygga bilar, men i dagsläget är det ingen som tillverkar bra batterier. Marknadsandelen för elbilar kommer även år 2020 att vara ganska begränsad, men den kommer långsamt att öka, säger han.

Susanna Hurtig, affärsutvecklare och projektledare för laddningslösningar vid Vattenfall e-mobility instämmer med Håkan Matson – men bara i viss utsträckning. Vattenfalls satsning på e-mobility är absolut av långsiktig karaktär, men det handlar om att få volymerna att öka för att kostnaderna ska kunna sänkas.

– Batteriet är en stor del av bilens totalkostnad, och de gör att bilarna i dagsläget är dyra. Men vad kommer först? Kostnaderna förväntas minska när vi kommer upp i större volymer. För att kunna fungera som pådrivande kraft inom e-mobility har vi också börjat att utveckla en plugin-hybridteknik tillsammans med Volvo Cars. Den här modellen har flera fördelar jämfört med en helt batteridriven bil, bland annat är batteriet mindre och körsträckan lika lång som för ”vanliga” bilar. Vår plugin-hybrid kan förmodligen bli en introduktion till en mer fullskalig användning av batteridrivna bilar.

När det gäller den politiska sidan tror Johan Tollin att rätt kombination av politiska stimulanspaket och ambitiösa hållbarhetsmål från lokala myndigheter är av största vikt.

– Vi behöver stimulansmedel som gör att det blir mer lönsamt att äga ett sådant här fordon, till exempel förmånlig parkering och möjlighet att utnyttja kollektivfiler. Efterfrågan på alternativa bränslen i Europa och USA för att minska oljeberoendet kan dessutom ha en stor, positiv effekt på elbilarnas möjligheter till framgång. Global standardisering behövs naturligtvis också, säger Johan Tollin.

Håkan Matson påpekar att det också är viktigt att titta på hur elen som används för bilarna produceras.

– Hur blir det om de totala koldioxidutsläppen från bilar som laddas med elektricitet från kolkraftverk blir större än de från alla energieffektiva dieselbilar som finns?

Susanna Hurtig berättar att Vattenfalls laddningslösningar i Sverige innebär att kunden kan välja hur energin produceras. Vattenfall har exempelvis specialerbjudanden för elbilar där kunden kan välja att använda energi som produceras vid Vattenfalls vindkraftpark Lillgrund. Vattenfall erbjuder även ett ”Startpaket” där optimerade lösningar för hushåll, bilpooler, bostadsföreningar och kontor finns att tillgå.

Susanna Hurtig och Johan Tollin är med andra ord övertygade om att e-mobility har en ljus framtid.

– Om bara några år kommer det att bli möjligt med automatisk laddning via induktiv, trådlös energiöverföring. Volymerna kommer också att öka, vilket leder till sänkta kostnader, ökad prestanda och bättre infrastruktur, säger Johan Tollin. Till exempel håller stora produktionsanläggningar som tillverkar nya battericeller och -paket på att byggas upp. Dessutom växer nischmarknader fram där helelektriska bilar redan väcker stort intresse, till exempel för användning som transportbilar i innerstäderna. Vi är helt klart på rätt spår, och vägen till fler privatägda elbilar går via plugin-hybriderna. Genombrottet är på gång.

Detta är den femte delen i en artikelserie om e-mobility, där vi beskriver vad det handlar om och varför Vattenfall anser att det är viktigt.