Nyhet | 2008-08-20 | 11:30

Nu är testverken i Ryningsnäs på plats

I mitten av augusti restes två testvindkraftverk i småländska Ryningsnäs. Utfallet från testverken är viktiga för att undersöka förutsättningarna för vindkraftparker i skogsmiljö.

Testanläggningarna i Ryningsnäs restes den 15 och 19 augusti och kommer att ge kunskap inför det planerade bygget av vindkraftparken.

Projektet i Ryningsnäs kan ses som startskottet för Vattenfalls vindkraftssatsningar på land. För att lyckas med Vattenfalls målsättning att bygga ut vindkraften kraftfullt är det en förutsättning att etablera vindkraft på land i större skala.

Ger kunskap om vindkraft i skogsmiljö

Testverken i Ryningsnäs ska studera vindförhållandena på platsen och de två testverken är därför olika höga, 80 respektive 100 meter. Utfallet av testerna är viktiga och de ska fördjupa kunskapen om vilka krav som ställs på vindkraftverk som etableras i skogsmiljö. Det är till exempel av intresse att se hur vindkraftverken påverkas av den luftturbulens som är vanlig i skog.

Första etappen

De två testverken ses som den första etappen i Ryningsnäs och den andra etappen är att projektera för en större vindkraftpark med mellan 20 och 30 vindkraftverk. Parken beräknas när den står klar kunna ge hushållsel till cirka 30 000 hushåll.

- De två testverken har kunnat byggas rekordsnabbt på bara ett år. I september förra året fick vi bygglov för mätmasten och samarbetet med kommun, myndigheter och närboende har fungerat jättebra med stor öppenhet och bra dialog från alla parter, säger Gustav Egerup, projektledare för Ryningsnäs.

Läs mer

Se fler bilder från bygget av testverken
Ryningsnäs vindkraftpark