Nyhet | 2010-05-07 | 13:00

Nu är turbinen invigd i Uppsala

Den 6 maj invigdes turbinen vid avfallsförbränningen i Uppsala. Avfallsförbränningen är nu en komplett anläggning med miljömedveten produktion av fjärrvärme, ånga, fjärrkyla och el samtidigt som vi löser ett avfallsproblem.

Vid invigningen deltog 70-tal kunder och samarbetspartners i Uppsala. Uppsalas kommunstyrelses ordförande Gunnar Hedberg tryckte på knappen och startade officiellt turbinen.

370x180_Uppsala-turbinen-invigd

- Det känns bra att vi nu har turbinen på plats! Den är en viktig miljöinvestering för oss och Uppsala. Nu kommer vi att få ut värme, kyla och el av en restprodukt, säger Adrian Berg von Linde, chef för Vattenfall Heat i Uppsala. Turbinen, som är döpt till Gabriella, kommer att producera cirka 80 GWh el, vilket motsvarar hushållsel för cirka 26 000 lägenheter. Syftet med att installera en turbin är att använda bränslet och övriga resurser så effektivt som möjligt.

370x180_Uppsala-turbinen-invigd

Applåder från publiken! Ett hundratal var närvarande vid invigningen.

370x180_Uppsala-turbinen-invigd

Gabriella omringad av: Stående: Gunnar Hedberg, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala, Adrian Berg von Linde, chef för Vattenfall Heat i Uppsala, Johan Siilakka, anläggningsutvecklingschef. Sittande: Torbjörn Wahlborg, chef Vattenfall Norden och Erland Christensen, chef Vattenfall Heat Nordic.