Nyhet | 2009-09-14 | 16:20

Nu börjar vi publicera rapporter från Lillgrundprojektet

Lillgrund vindkraftpark har nu varit i drift i drygt ett och ett halvt år. Erfarenheterna är mycket goda. Elproduktionen motsvarar förväntningar och tillgängligheten är mycket bra. Vattenfall har dokumenterat projektet och redovisat erfarenheter vid ett antal seminarier.

Lillgrundprojektets slutseminarium hölls i Malmö i juni 2009 och vid detta tillfälle lanserades en bok om Lillgrundprojektet "Lillgrund Vindkraftpark - Ett svensk pilotprojekt inom havsbaserad vindkraft".

Boken sammanfattar våra erfarenheter inom områden som teknik och projektgenomförande, miljö- och tillståndsfrågor, acceptans och kommunikation, drift & underhåll samt produktionsutvärdering.

Under de närmaste veckorna kommer Vattenfall att löpande publicera de underlagsrapporter som ligger till grund för boken. Dokumentationen görs som del av det pilotstöd som Vattenfall fick av Energymindigheten för att bygga Lillgrund.

Rapporter från Lillgrundprojektet