Nyhet | 2009-08-17 | 13:57

Nu bygger vi framtidens elnät i Stockholm

Den 13 augusti skrevs ett gemensamt nätägaravtal om att förstärka och förnya elnätet runt Storstockholm för att möta framtidens krav på säkra elleveranser.

Elnätsavtalet underteckades på Svenska Kraftnäts nybyggda kontor i Sundbyberg. Fr v: Lauri Virkkunen, VD Vattenfall Distribution Norden, Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska Kraftnät och Håkan Grefberg, enhetsdirektör Fortum Distribution. Foto: Lennart Ström

Elnätsavtalet underteckades på Svenska Kraftnäts nybyggda kontor i Sundbyberg. Fr v: Lauri Virkkunen, VD Vattenfall Distribution Norden, Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska Kraftnät och Håkan Grefberg, enhetsdirektör Fortum Distribution. Foto: Lennart Ström.

Om fyrtio år beräknas folkmängden i Stockholm ha ökat med 30 procent. Samtidigt växer behovet av el. För att det ska fungera måste elnätet byggas om. Vattenfall, Fortum och Svenska Kraftnät samarbetar i projektet Stockholms Ström, som kommer att pågå fram till 2020.

- Framtidens infrastruktur förbereds nu. Det är bra för samhället, miljön och våra kunder, säger Lauri Virkkunen VD för Vattenfall Eldistribution.

Om allt går i lås kommer 15 mil luftledning att rivas, så att den frigjorda marken kan användas till annat, t ex rekreation och bostäder. Rivningen av vissa sträckor förutsätter en delfinansiering av de berörda kommuner, med summor som högst motsvarar markens värde. Kommunerna får igen pengarna om de väljer att sälja marken. Förhandlingar pågår just nu mellan Svenska Kraftnät och flera av kommunerna.

- Vi är nöjda med det goda samarbetet mellan nätföretagen och även med andra inblandade, de kommuner som redan gått in för att bidra till att projektet ska kunna genomföras, säger Lauri Virkkunen.

De tre nätägarna har föreslagit en helt ny struktur för Stockholms elnät, uppdelat på 50 delprojekt. Det är nya markkablar, sjökablar, luftledningar, tunnlar och transformatorstationer. Svenska Kraftnät är huvudansvariga och söker koncession för nya ledningssträckor. Just nu inväntas beslut från Energimarknadsinspektionen om koncession för delprojektet Värtan-Koltorp, en ny 220-kilovoltskabel till Lidingö.

En annan etapp där koncession inväntas är Svenska Kraftnäts planerade 220-kilovoltskabel mellan Nacka och Gustavsberg. Den får stor betydelse för Vattenfalls nätkunder genom att matningen förstärks till det snabbt växande Värmdö.

- Avtalet innebär att vi är beredda att genomföra projektet, givet att vi får de koncessioner som behövs och tillräckligt med bidrag från markägarna, säger Jan Karlsson, chef för Regionnät inom Eldistribution och ansvarig för projektet hos Vattenfall.

En annan viktig förutsättning för Stockholms ström, blir den nya ledningen City Link som binder samman norra och södra Stockholmsområdet, från Upplands Väsby till Haninge. Med en 400 kilovolts ring runt regionen och planerad tunnelunder centrala Stockholm kommer elen att matas från flera håll och göra leveranserna mer tillförlitliga.

Mer om projektet

Mer information om Stockholms Ström finns på projektets hemsida:

www.stockholmsstrom.net (nytt fönster)
Broschyren "En liten upplysning till alla stockholmare" (PDF 302 kb)