Nyhet | 2010-09-06 | 10:15

Nu kan fler räkna med Ringhals

Förstaårseleverna på teknik- och naturvetenskapsprogrammen på Peder Skrivares gymnasieskola i Varberg har blivit ägare till varsin avancerad kalkylator att använda i skolarbetet de kommande tre åren. En årlig sponsorsinsats av Ringhals för att uppmuntra ungdomar att läsa teknik och naturvetenskap.

Elever på PS-skolan
Den här gången var det rekordmånga kalkylatorer som delades ut. Antalet elever var uppe i 210 – en hel klass mer än år 2009! Och det är tekniksidan som ökar. Dessutom har könsfördelningen på teknikprogrammet jämnats ut ytterligare och närmar sig 50/50.

– Vi räknar med er och vill uppmuntra er att utbilda er inom de områden som är intressanta för oss i energibranschen. Det är en spännande bransch med många utvecklingsmöjligheter, sa Ringhals kommunikationschef Gösta Larsen till de församlade eleverna i aulan.

Gösta larsen i aulan

På frågan om hur många av eleverna som hade någon släkting eller bekant som jobbar på Ringhals sträckte merparten av dem en hand i luften.

– Många av er känner någon som jobbar där, men visste ni att Ringhals är den största industrin i länet och att vi producerar en femtedel av elen i Sverige? Det kan ni vara stolta över nästa gång ni berättar för någon att ni kommer från Varberg,

Gösta Larsen uppmanade också eleverna att delta i tävlingen till våren där skolans främsta inom kemi, fysik och matematik belönas med Ringhalspriset.

Utdelning av kalkylatorer
Många handskakningar blev det när alla kalkylatorerna skulle få nya ägare.

Samuel Svensson och Olle Lindberg
Samuel Svensson och Olle Lindberg i klass 10TEB har packat upp sina nyförvärvade kalkylatorer där många ekvationer kommer att få sin lösning under studietiden.