Nyhet | 2008-09-01 | 15:00

Nu kommer fjärrkylan till centrum

Fjärrkylanätet byggs ut i centrala Uppsala och Aspholmen fastigheter är ett av bolagen som anslutit sig. Patienter, butikskunder och kontorsarbetare i deras fastigheter kommer att få det svalt och skönt när de sitter hos doktorn, strosar i butikerna eller sitter vid datorn.

-Vi analyserar alltid vilket värme- eller kylsystem som är bäst för varje enskilt projekt. I detta trånga cityläge såg vi att fjärrkyla/fjärrvärme, var det totalekonomisk bästa lösningen för oss som fastighetsägare, säger Robert Ahlstedt, projektansvarig/förvaltare på Aspholmen Fastigheter AB.

Vattenfall Värme fortsätter utbyggnaden av miljöriktig fjärrkyla i Uppsala och ansluter under hösten ett tiotal kunder till nätet. Under hösten kommer ledningen från Bolandsverken att anslutas till det lokala fjärrkylanätet vid Uppsala Konsert&Kongress. Ledningen som grävs ner längs med Kungsgatan är 1,8 kilometer. En del av nedläggningen av rör har kunnat göras i samband med projekt Resecentrum och ombyggnationen av Kungsgatan.

-Vi försöker att samordna så gott det går så att uppsalaborna får så lite störning som möjligt, säger Adrian Berg von Linde, chef för Vattenfall Värme i Uppsala. En annan åtgärd för att minimera störningarna är att ledningarna kommer att tryckas ner i marken under vissa passager, till exempel rondeller, för att vi ska slippa hål i gatan.

Utbyggnaden av fjärrkyla startade denna vecka och Kungsgatan kommer att vara uppgrävd i etapper. Före årsskiftet ska allt vara klart och hyresgästerna hos de anslutna fastighetsägarna får ett bra och jämnt inneklimat.

Fjärrkyla är kallt vatten som cirkulerar i ett slutet system. Den används till att skapa ett jämnt och behagligt inneklimat, men även till kylning i tillverkningsprocesser i industrin. Den är långsiktigt kostnads- och energieffektiv och gör att man slipper buller och hantering av miljöskadliga köldmedier.

Den nya fjärrkylaledningen är en investering på 22 miljoner kronor. Vattenfall räknar med att öka den nuvarande försäljningen av fjärrkyla från 30 till 50 MW.

För vidare information, kontakta:

Adrian Berg von Linde, chef Vattenfall Värme Uppsala, telefon 070-246 71 49.Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.