Nyhet | 2010-05-04 | 10:00

Nu kommer pannan till Gustavsberg

Pannan till det nya värmeverket i Gustavsberg lyfts på plats på onsdag den 5 maj. Till hösten kommer Vattenfall att producera fjärrvärme i den med biobränsle.

Vattenfall bygger ett nytt värmeverk vid Ekobacken i Tjustvik och på onsdag anländer pannan. Med kran kommer den 35 ton tunga flispannan att lyftas på plats. Här kommer det att eldas med biobränsle.

Idag finns fem anläggningar som i ett gemensamt nät försörjer Gustavsberg med värme. Det nya verket kommer från och med i höst att stå för basproduktionen och en del av de andra pannorna kommer att användas om det blir extra kallt eller som reserver. Det är effektivare och mer miljömedvetet att producera i en panna istället för fem.

Gustavsbergsborna kommer att märka en skillnad genom att bränsletransporterna i centrala Gustavsberg kommer att minska.

Huvuddelen av produktionen kommer att ske i pannan som nu kommer, en 7 MW flispanna. På anläggningen kommer det även att finnas en gaspanna på 2 MW där vi ska producera värme från deponigas från Kovikstippen. Anläggningens totala kapacitet blir drygt 10 MW i ett första skede. Vi kommer att leverera 50 GWh värme per år från det nya verket.

För vidare information, kontakta:

Jörgen Engström, anläggningschef Vattenfall Heat i Drefviken,
telefon 070-5317428
Therése Sandström, medieansvarig Vattenfall Heat Nordic,
telefon 070-28 21 670