Nyhet | 2010-01-28 | 09:15

Nu kommer turbinen till Jordbro

Idag kommer turbinen till det nya kraftvärmeverket i Jordbro. Bygget startade 2009 och i sommar kommer det att produceras både el och värme av biobränsle. Turbinen är en viktig del i det nya verket och den lyfts på plats under förmiddagen.

Vattenfall bygger ett nytt kraftvärmeverk i anslutning till det befintliga värmeverket i Jordbro med driftstart i vår-försommar. Redan idag produceras fjärrvärmen i Jordbro med enbart biobränsle. Anläggningen byggs för att Vattenfall ska kunna vara mer flexibla i valet av bränsle.

- Det känns bra att vi nu får turbinen på plats. Med turbinen kommer vi att kunna producera el, förutom värme och därmed använda bränslet så resurseffektivt som möjligt, säger Jörgen Engström, anläggningschef Vattenfall Heat i Jordbro.

Den nya anläggningen kommer att ha en produktionskapacitet på 43 MW fjärrvärme och 20 MW el. Den årliga produktionen av el motsvarar energibehovet för cirka 6.500 villor.

Investeringen beräknas bli 600 miljoner kronor. Vattenfall Heat tillhandahåller idag värme för 60 procent av värmebehovet i Haninge, Tyresö och till viss del Älta och jobbar aktivt för att öka denna andel.

Ångturbinen är tillverkad i Tyskland. Den kommer på torsdagen den 28 januari till anläggningen i Jordbro. Vi planerar att lyfta in den i anläggningen under förmiddagen.

För vidare information, kontakta:
Jörgen Engström, anläggningschef Vattenfall Heat i Jordbro, telefon 070-5317428
Therése Sandström, medieansvarig Vattenfall Heat Nordic, telefon 070-28 21 670


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.