Nyhet | 2010-01-07 | 07:30

Nu kommer turbinen

Idag blir Uppsalabornas sopor till värme och kyla vid Vattenfalls avfallsförbränningsanläggning i Boländerna. Under 2010 kommer även el att börja produceras av avfallet. Idag kommer turbinen som ska göra jobbet.

Syftet med att installera en turbin är att förbättra processen och därmed använda bränslet och övriga resurser så effektivt som möjligt. Förbränningen av avfall kommer att årligen generera ca 70 GWh el när turbinen tas i drift under våren 2010. 70 GWh räcker till normalt hushållsbehov av el för ca 23 000 hushåll.

- Det känns bra att vi nu får turbinen på plats! Den är en viktig miljöinvestering för oss och Uppsala. Nu kommer vi att få ut både värme, kyla och el av en restprodukt, säger Adrian Berg von Linde, chef för Vattenfall Heat i Uppsala.

Ångturbinen är tillverkad i USA och sammansatt i Tyskland. Den kommer på torsdagen den 7 januari till anläggningen i Uppsala. Vi planerar att lyfta in den i anläggningen under förmiddagen.

För vidare information, kontakta:
Adrian Berg von Linde, chef Vattenfall Värme Uppsala,
telefon 070-246 71 49
Therése Sandström, medieansvarig Vattenfall Heat Nordic,
telefon 070-28 21 670

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.