Nyhet | 2007-09-17 | 09:33

Nu påbörjas arbetet med att förstärka Uppsalas elnät. Välkommen till första spadtaget!

Den 21 september 2007 påbörjas arbetet med att förstärka Uppsalas elnät.

Genom projektet "Uppsala ström" kommer Uppsalas elnät att omstruktureras och förstärkas. Samtidigt frigörs mark i ledningsgatan som kan användas till bostäder, verksamheter och handel.

Uppsala ström är ett samarbete mellan Uppsala kommun, Vattenfall och Svenska Kraftnät.


Uppsala ström, informationsblad