Nyhet | 2009-10-07 | 08:00

Nu river vi luftledningarna i Uppsala

Det nya elnätet i Uppsala är färdigt och luftledningarna kan rivas. Under två års tid har Vattenfall, Svenska Kraftnät och Uppsala kommun gemensamt genomfört projektet Uppsala ström, för att bygga en ny nätstruktur med markkablar och en helt ny transformatorstation. Ombyggnaden ger säkrare elförsörjning genom att strömmen nu kan ledas in från flera håll. Mark frigörs och ger Uppsala möjlighet att växa.

Ledningarna är nu bortkopplade från elnätet och rivningen påbörjas onsdagen den 7 oktober. Hans Ferm på Vattenfall Services förklarar hur arbetet kommer att gå till:

– Inom Uppsala är det 22 stolpar som ska tas ned. Vårt arbete är att ta ner alla 15 linorna och isolatorerna. Vi börjar söder om nya E4:an vid Brillinge, i närheten av Takpannegatan och går söderut till Boländerna. När vi har kommit en bit på väg kommer Stena Recycling efter och börjar montera ner stolparna och fundamenten.

– Vi kommer att vara 4-6 montörer som firar ned linorna, en lina i taget spann för spann, det vill säga mellan två stolpar. En vajer fästs i linan och vi förankrar den med hjälp av betongblock innan linan firas ned med en vajervinsch. På så sätt har vi kontroll över linan när vi klipper den. När alla linor är borttagna mellan vinschplatsen och betongblocken, placeras en ny omgång betongblock i nästa spann och samma procedur upprepas. Till vår hjälp har vi traktorgrävare med vinsch och kran, skogsmaskin med monterad kran och terränggående lastbil med monterad kran. Där vi korsar trafikerade vägar har vi upprättat trafikanordningsplaner tillsammans med väghållaren för att störa trafiken så lite som möjligt. Vi räknar med att det tar 1-2 dagar per spann att ta ner linorna, beroende på var på sträckan vi befinner oss, säger Hans Ferm.

Sista stolpen vid Stålgatan, intill den nya transformatorstationen vid Boländerna, kommer enligt planerna att rivas i december.

För vidare information, kontakta:

Kommunikatör Maria Lidzell, Vattenfall Eldistribution,
telefon: 08-739 75 82 eller 070-214 87 57.

Informatör Johnny Norling, Svenska Kraftnät, telefon: 08-475 81 96.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.