Nyhet | 2010-10-06 | 13:00

Nu säkrar vi värmen inför vintern

I Vänersborg använder vi huvudsakligen spillvärme från Vargön Alloys, i stort sett helt koldioxidfri uppvärmning. I och med lågkonjunkturen har vi inte fått lika stora leveranser som vi brukar. Troligen kommer Alloys att stå för cirka 70 procent av leveransen i vinter mot normalt cirka 90 procent. Vi kommer därför att använda vår egen anläggning i Önafors mer. Där eldar vi med bioolja.

För att säkra våra värmeleveranser och få en effektivare drift byter vi ut våra gamla pannor i Önafors mot nya effektivare pannor. Nu har de nya pannorna till Önafors kommit, de lyftes på plats i början av oktober. Pannorna har en effekt på 15 MW vardera och kommer att utgöra basen för vår värmeproduktion när spillvärmen från Vargön Alloys inte räcker till. De nya pannorna har en bättre verkningsgrad och tillgänglighet och blir därmed mer effektiva och har lägre utsläpp. Därmed kan vi minska våra utsläpp med cirka 4 procent.

Pannorna kommer att tas i drift i november, lagom till vintern.