Nyhet | 2009-07-01 | 16:22

Nuon blir Business Group Benelux

Vattenfall och Nuon genomförde idag den affärsuppgörelse som tillkännagavs den 23 februari 2009. Från och med nu är Nuon den tredje regionala affärsgruppen inom Vattenfall: Business Group Benelux. Den 1 juli 2009 förvärvade Vattenfall 49 % av Nuons aktier, för 4833 miljoner euro. Detta ger Vattenfall en andel i Nuon på 49 %, liksom den operativa kontrollen. Vattenfall kommer att förvärva återstående 51 % av aktierna under de närmaste sex åren, enligt fastställda villkor. Nuon är ett energiföretag vars 6 000 anställda betjänar omkring tre miljoner konsumenter, företag och organisationer i Nederländerna, Belgien och Tyskland. Nuons viktigaste åtagande är att leverera energi som är så tillförlitlig, överkomlig och ren som möjligt. Nuon producerar och levererar gas, el, värme och naturlig kyla, och hjälper kunderna att minska sin energianvändning. Företaget driver verksamheten som Business Group Benelux inom Vattenfallkoncernen.