Nyhet | 2009-12-08 | 10:39

Nuon bygger laddningsstationer för elfordon i Amsterdam

Nuon, en av Vattenfalls affärsenheter, har tillsammans med Amsterdams stad och det lokala näringslivet börjat uppbyggnaden av ett nätverk med laddningsstationer för elfordon. Vid invigningen av de första 19 laddstolparna passade Vattenfall på att visa upp sin plug-in hybridbil som har utvecklats i samarbete med Volvo. - Amsterdambornas intresse för våra elbilar var väldigt stort, säger Ulrich Frieser, chef för Vattenfalls elbilsprojekt. En undersökning visar att drygt hälften av befolkningen överväger att köpa en elbil. Amsterdam har satt tydliga klimatmål för att minska sina koldioxidutsläpp och uppmuntrar på olika sätt stadens invånare att förändra sin energikonsumtion. Ett är införandet av laddningstationer. Alla amsterdambor med ett elfordon kan anmäla sig till Nuon och få ett kort som ger fri tillgång till laddningsstolparna. Nätet med laddningsstationer byggs ut successivt och kommer nästa år att omfatta hundra stationer. Genom att utveckla hållbara projekt räknar Amsterdam med att kunna minska stadens koldioxidutsläpp för att klara EU:s utsläpps och energieffektiviseringsmål för år 2020. Amsterdam använder ”smarta” elnät (så kallade Smart Grids), ”smarta” elmätare och elbilar för att minska energiförbrukningen inom transportsektorn. 2007 inledde Vattenfall och Volvo ett samarbete för att ta fram plug-in-hybridbilar för att testa och demonstrera i verklig miljö. Samarbetet har utvecklats till ett gemensamt bolag för att serieproducera plug-in-hybridbilar år 2012.