Nyhet | 2009-06-17 | 19:08

Nuons aktieägare accepterar Vattenfalls bud

Den 23 februari 2009 offentliggjordes budet på Nuon och Vattenfall har sedan inväntat ett godkännande från Nuons aktieägare. Vattenfall kommer inledningsvis att förvärva 49 % av aktierna. Återstående 51 % kommer att förvärvas under de kommande sex åren på överenskomna villkor. – Vi är mycket nöjda med att en tydlig majoritet av Nuons aktieägare accepterat Vattenfalls bud. Nederländerna är en av de mest attraktiva marknaderna för Vattenfall och innebär en betydande riskspridning. Under de senaste månadernas arbete för att föra affären i hamn har kulturen i våra båda företag visat sig passa bra ihop. Nuon delar vår vision om att bli klimatneutrala till 2050 och tillsammans kommer vi att intensifiera investeringarna i förnybar energi och utvecklingen av CCS-tekniken (Carbon Capture and Storage), säger Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson. Nuon kommer att bilda Vattenfalls Business Group Benelux och ha ansvaret för att utveckla Vattenfalls verksamhet i Benelux-länderna, samt ha en ledande roll i utvecklingen av Vattenfalls verksamhet på gasområdet. Nuon bidrar också till Vattenfalls höga ambitioner inom vindkraft i nordvästra Europa och stödjer Vattenfalls strategi, Making electricity clean. Se videon där en av de största aktieägarna talar om varför erbjudandet accepterats (på engelska). [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=45ZBNvJdE0o[/youtube]   Fler rörliga bilder för TV går att hämta på www.thenewsmarket.com/Vattenfall För vidare information, kontakta: Edvard Lind, Group Media Relations, tel. 08-739 56 74, mobil 070-358 63 30. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.