Nyhet | 2013-02-26 | 13:40

Ny åtalsanmälan mot Ringhals

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, meddelade idag den 26 februari att man lämnat in en ny åtalsanmälan mot Ringhals AB.

Under våren 2012 utförde ett femtontal företag uppdrag för Ringhals trots att de inte anmälts till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. I augusti gjorde SSM en åtalsanmälan till åklagarkammaren i Halmstad. I dag har SSM gjort en ny åtalsanmälan mot Ringhals i samma ärende.

Anmälan av företag ska göras innan arbete påbörjats, men vid en genomgång av dokumentationen hittades förra året ett antal företag som helt eller delvis arbetat utan anmälan till myndigheten. Dessa anmäldes i efterhand. Ringhals har sedan vid två tillfällen kompletterat sina anmälningar till SSM. Det är de kompletterande uppgifterna som nu leder till en ny åtalsanmälan.

Ringhals vidtog redan förra sommaren åtgärder för att förhindra upprepning av det inträffade, efter det har inga nya fall upptäckts.

Läs mer
Pressmeddelande på SSM:s webbplats 2013-02-26: Åtalsanmälan mot kärnkraftverket i Ringhals (nytt fönster)
Tidigare nyhet om åtalsanmälan 2012-08-17: Åtalsanmälan mot Ringhals