Nyhet | 2011-09-08 | 08:15

Ny bioreaktor renar avloppsvattnet

Ett fullt fungerande avloppsreningsverk med kapacitet motsvarande en stad med 5000 invånare är nu i drift på Ringhals.

Efter att den nya så kallade bioreaktorn testats i ett halvår är den nu redo att tas i bruk fullt ut. Därmed har Ringhals full kapacitet att ta hand om sitt eget avloppsvatten. En vinst för miljön då inte längre några transporter av avloppsvatten behöver ske till Varberg.

Projektgruppen vid invigningen
Det var ett gäng glada ringhalsare i projektgruppen som förklarade det nya avloppsreningsverket för invigt i slutet av augusti.

– Svårigheten för oss är att vi har så varierande flöden, berättar projektledare Krister Janver. När det är mycket folk på Ringhals, exempelvis under revisionerna, kan vi ha väldigt höga flöden, medan mängden vatten avtar avsevärt under helger och nätter. Vi har därför valt en process som är så tolerant mot varierande flöden som möjligt, men som ändå motsvarar ett kommunalt reningsverk för en stad med 5000 invånare.

I bioreaktorn, som rymmer totalt 60 kubikmeter, flödar mellan 2 och 25 kubikmeter avloppsvatten i timmen. Efter att det fasta materialet skilts av för kompostering, når vattnet bioreaktorn där halten organiska ämnen reduceras långt under rådande utsläppsgränser. Reduktionen sker med hjälp av naturligt förekommande bakterier i vattnet vilka bildar en biofilm på plastbärare som hålls flytande i vattnet med hjälp av luft.

Plastbärare 
Bärarna liknar pastahjul till sin utformning. Till vänster ses en ny plastbärare och till höger en med bakterier som bildat biofilm.

Det är en effektiv metod som ger en mycket bra rening. Varje plastbärare rymmer mycket bakterier på liten yta där de kan sitta skyddat. När bakterierna dör ramlar de av och följer med till kompostering samtidigt som nya bakterier växer till.

Bioreaktorn anländer
Så här såg det ut i vintras när den nya bioreaktorn lyftes på plats på Ringhals.

Läs mer
Ringhals och miljön