Nyhet | 2010-04-07 | 11:20

Ny byggnad där miljön genomsyrar allt

Det senaste året har en huskropp vuxit upp strax utanför Ringhals industriområde. Miljöaspekter har vävts in ända från planeringsstadiet och nu står byggnaden Videbergsborg 2 klar.

Huset har, som alla Vattenfalls nyproducerade byggnader, ett Greenbuilding-koncept med en så liten miljöpåverkan som möjligt.

– Vi har fullföljt alla miljötankar som fanns från början, säger Stefan Löf, projektledare. Materialet har valts för att ge liten påverkan, trägolven är till exempel av bambu. Mycket har prefabricerats för att ge lite spill och minska transporterna. Dessutom är materialet till stor del återanvändningsbart för att kunna demonteras och användas på nytt i framtiden.  

Vattenspegel och torvväggar

Utanför entrén finns en vattenspegel där dagvattnet samlas innan det går ner i marken via en infiltrationsbädd. På fasaden ska man under våren att sätta upp torvväggar som infiltrerar det dagvatten som kommer från taket. Husets varmvatten värms upp av solceller på taket och ovanför ingången sitter tre vindsnurror som ger belysning till den stora entrén samt vattenspegeln. I framtiden är tanken att hela huset ska värmas upp med spillvärme från Ringhals elproduktion.