Nyhet | 2011-06-22 | 15:53

Ny högspänningskabel i havet utanför Forsmark

Arbetsbåtar justerar sjökabeln utanför Forsmarks kärnkraftverk

Den ringlar sig som en lång orm utanför Biotestsjön i Forsmark, Fenno-Skan 2, den nya likströmsförbindelsen mellan Sverige och Finland.

Strax utanför Biotestsjön i Forsmark började specialfartyget C/S Nexans Skagerrak tidigt på tisdagsmorgonen att lägga ut den nya högspänningskabeln som ska öka överföringskapaciteten av el mellan Sverige och Finland med 40 procent

Skagerrak virar ut sjökabeln

Fenno-Skan 2 är en förstärkning av den befintliga likströmskabeln mellan Sverige och Finland, Fenno-Skan 1.

Arbetet med att lägga ut kabeln och leda den tre kilometer till havs utanför Biotestsjön och sedan två kilometer på land, är en tekniskt krävande operation som pågick under stora delar av tisdagen. Kabeln leds till stamnätsstationen i Dannebo i närheten av Forsmarks kärnkraftverk, och kopplas sedan ihop med den luftledning som står färdig mellan Dannebo och Finnböle.

Sjökabeln, som väger 58 kilo per meter, läggs på orange flytkuddar och bogseras ut med hjälp av arbetsbåtar.
– Operationen är helt beroende av arbetsbåtarna för att lyckas. De håller kabeln i rätt position och gör hela tiden justeringar beroende på vind och vattenströmmar, säger Per Vidar Laengen, projektledare från Nexans.

Dykare hjälper till att sänka ned kabeln i det tolv meter djupa schakt som förberetts på havsbotten. Kabeln täcks sedan över, både på land och till havs.

Dykare hjälper till att få upp kablen på land

Därefter kastar fartyget Skagerrak loss och åker vidare mot Rauma i Finland. Ombord finns ytterligare ca 190 kilometer kabel för utläggning.
– Sjökabeln måste läggas i två omgångar eftersom den väger så mycket som 6 000 ton. När de första cirka 200 kilometerna lagts ut till havs och sänkts ned åker vi till Finland och gör samma sak. Sjökabeln kopplas sedan ihop på mitten ute till havs, berättar Per Vidar Laengen.

Projektet Fenno-Skan 2 påbörjades 2005 och drivs av Svenska Kraftnät, som ansvarar för förvaltning och utbyggnad av det svenska stamnätet, samt av dess finska motsvarighet Fingrid.

Förbindelsen beräknas vara i drift vid årsskiftet och utbyggnaden kommer, enligt Svenska Kraftnät, att integrera den nordiska elmarknaden ännu mer, öka driftsäkerheten och minska överföringsförlusterna i det nordiska elnätet.