Nyhet | 2011-09-28 | 16:02

Ny kärnkraft förutsätter lönsamhet

Vattenfall är fortfarande intresserat av att bygga ny kärnkraft – om det finns möjlighet att göra det lönsamt, understryker koncernchefen Øystein Løseth. [caption id="attachment_5215" align="alignleft" width="178" caption="Vattenfalls koncernchef Øystein Løseth"]Vattenfalls koncernchef Øystein Løseth[/caption] – Det betyder att vi kommer att behöva partners, men också att de kommersiella förutsättningarna måste vara tillräckliga, tillägger han. Vattenfall har tidigare fört samtal med industrins elbolag Industrikraft i Sverige AB om gemensam kraftproduktion. Industrikraft i Sverige AB ägs till lika delar av Boliden, Eka Chemicals, Holmen, Stora Enso och SCA Forest Products. Hösten 2009 antogs en avsiktsförklaring och ett avtal om nästa steg i processen, som var att definiera konkreta samarbetsprojekt. I juni 2011, då avtalet gick ut, beslutade parterna att inte förlänga avtalet. Vattenfall ansåg då att man inte kunnat enas om de rätta kommersiella villkoren för gemensamma projekt. – Vattenfall kommer fortsatt att fokusera på att leverera kraft till svensk basindustri, genom våra långsiktiga kontrakt och de stora investeringar vi gör i befintlig kärnkraft och vattenkraft, säger Torbjörn Wahlborg, Sverigechef Vattenfall. – Ny kärnkraft kan bara byggas om det går att få lönsamhet. De förutsättningarna finns inte ännu som vi ser det, säger Øystein Løseth. Utbyggandet av förnyelsebara energikällor, däribland havsbaserad vindkraft, kommer att sätta press på priserna i framtiden. På lång sikt kan det dock mycket väl bli aktuellt även för Vattenfall att bygga nya reaktorer. – Vi sitter som ägare i flera av de svenska kärnkraftverken. Den dag det blir aktuellt att ersätta dem kommer vi definitivt att vara med och överväga att delta. Med tanke på hur stora investeringar som då krävs är det naturligt att i så fall göra det tillsammans med andra, säger han.