Nyhet | 2009-06-24 | 10:49

Ny kärnkraftsteknik-utbildning på Uppsala universitet hösten 2010

Till hösten 2010 lanserar Uppsala universitet en ny utbildning i kärnkraftsteknik. Idag ordnar universitetet utbildningar i kärnkraftsteknik enbart på uppdrag av kärnkraftindustrin, för anställda. Den nya utbildningen kommer att erbjudas som en ettårig påbyggnadsutbildning för högskoleingenjörer efter deras andra utbildningsår

Detta rapporteras i ett inslag på SR.se, där Joseph Nordgren, vicerektor vid Uppsala universitet, berättar om det ökade behovet av utbildning inom kärnkraftsteknik från kärnkraftsindustrin. Utbildningen efterfrågas även i all högre grad bland studenter.