Nyhet | 2009-03-17 | 16:00

Ny klimat- och energiproposition

Idag lade den svenska regeringen fram klimat- och energipropositionerna som utgör "En sammanhållen klimat- och energipolitik för perioden fram till år 2020".

I propositionerna slås det bland annat fast att kärnkraften uppfyller ett av de viktigaste kraven som ställs på dagens energikällor, nämligen låga utsläpp av växthusgaser, och att kärnkraften kommer att vara en viktig del av svensk elproduktion under en överskådlig tid.

Regeringen avser nu att inom kort gå vidare med förslag till riksdagen om ett avskaffande av avvecklingslagen samt förbudet mot nybyggnad i kärntekniklagen. Syftet med detta är att dagens kärnkraftsreaktorer ska kunna bytas ut, när de har tjänat ut.

Några av huvudmålen som nämns i propositionerna är att utsläppen av växthusgaser 2020 ska vara 40 procent lägre än utsläppen 1990 och att halva Sveriges energianvändning ska komma från förnybara energikällor år 2020. År 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara oberoende av fossila bränslen och vid mitten av seklet ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vara noll.


Prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat
Prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik - Energi