Nyhet | 2007-05-03 | 10:00

Ny kunskap om sjöfågel och vindkraft

Sjöorrar trivs kring vindkraftverk till havs. Det är den överraskande slutsatsen från en nyligen offentliggjord undersökning av förekomsten av övervintrande sjöorrar i och runt vindkraftparken på Horns Rev, där Vattenfall är huvudägare.

Undersökningen, som är utförd av Danmarks Miljøundersøgelser inom ramen för demonstrationsprogrammet för vindkraftverk till havs, visar att sjöorrarna förekom i stort antal i vindkraftparken vintern 2006/2007. Vid ett tillfälle räknades upp till 4.600 sjöorrar i parkområdet. Undersökningen visar också att sjöorrarnas förekomst i parkområdet inte skilde sig från förekomsten av sjöorrar i omgivande områden. Det kunde med andra ord inte visas att vindkraftverken hade någon negativ effekt på sjöorrarnas val av område.

Resultatet är överraskande eftersom den rådande uppfattningen har varit att sjöorrar är särskilt känsliga för mänsklig aktivitet och att vindkraftparker tvingar bort dem från sina boplatser. En uppfattning som dock uteslutande baseras på antaganden.

Konflikten mellan vindkraftverk och sjöorrar har, och har haft, stor betydelse för planeringen och genomförandet av vindkraftprojekt till havs i flera länder i nordvästra Europa.

Ladda ner

Rapporten från Danmarks Miljøundersøgelser, engelska