Nyhet | 2010-05-09 | 15:32

Ny landbaserad vindkraft på gång

Vattenfall har påbörjat arbetet med att uppföra fyra stycken 2,3 MW Vindkraftverk i Dräby Fed, nära Lindövarvet på Fyn. Projektet är ett av de största vindprojekten på Fyn just nu. De fyra vindkraftverken kommer med sina 125 meter bli ett tydligt landmärke i området som fungerar som nav för den havsbaserade vindkraften i området.  Boende inom 4,5 kilometer från vindkraftverken har, precis som i projektet vid Norrekär ängar på Nordjylland, blivit erbjudna att köpa andelar i vindkraftparken. I samband med projektet har 12 gamla vindkraftverk tagits ner. De nya verken kommer vara på resta i början av juni och anslutas till elnätet under augusti. 24 miljoner Kilowattimmar kommer då att kunna produceras, tillräckligt för att förse 6 100 hem med el.  Vindkraft även i Skåne Tidigare i år togs första spadtagen till Östra Herrestads vindkraftpark i Simrishamns kommun. De 11 vindkraftverken kommer täcka en femtedel av elbehovet i kommunen, inklusive industrier. Omräknat till hushåll kommer 11 000 hem kunna försörjas med el.