Nyhet | 2009-12-22 | 12:59

Ny plan för Forsmark 2

Forsmarks reaktor 2 fortsätter med utprovning av ny utrustning i samband med revision. De omfattande anläggningsändringar som utförs i reaktorn kräver fokus på säkerhet, kvalitet och noggrannhet, där arbetet med detta nu befinner sig i normal fas och också är det som styr revisionen i tid.

F2 beräknar därför ny tid för fasning mot kraftnätet, vilken planeras till den 28 december 2009. Effekten beräknas därefter att gradvis öka till 450 MW till och med den 1 januari 2010, då F2 planeras att återigen tas ur drift för kompletterande åtgärder för att åter fasa mot nät den 3 januari 2010.

Forsmark 2 beräknas nå full effekt och produktion efter revision under de två första veckorna i januari 2010.