Nyhet | 2009-08-12 | 08:00

Ny prismodell för fjärrvärme ska minska utsläpp

Vattenfall inför en ny prismodell för fjärrvärmen i Uppsala för att öka kundernas intresse att använda värmen effektivt på vintern. Företagskunderna kommer att betala mer på vintern och mindre på sommaren.

När det är kallt på vintern ökar efterfrågan på värme och på värmeverket ökar produktionstakten. Bränslen med högre kostnader behöver användas och utsläppen och kostnaderna ökar.

- Vi vill öka incitamentet för våra kunder att energieffektivisera. Det har två fördelar; dels minskar vi utsläppen, dels får vi en bättre driftekonomi som innebär att vi kan hålla stabila priser på lång sikt, säger Adrian Berg von Linde, chef för Vattenfall Heat i Uppsala.

De nya priserna innebär inte att Vattenfall tjänar mer pengar. Kunderna kommer att få högre fakturor på vintern och lägre på sommaren. En normalkund som värmer sin fastighet på samma sätt som tidigare år kommer inte att få stora förändringar på den totala årskostnaden.

Det är företagskunderna som omfattas av de nya priserna som införs vid årsskiftet.

För vidare information, kontakta:
Adrian Berg von Linde, chef Vattenfall Heat Nordic i Uppsala,
018-26 96 66
Therése Sandström, medieansvarig Vattenfall Heat Nordic,
070-28 21 670

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Läs mer om säsongpriser i Uppsala