Nyhet | 2012-06-15 | 13:30

Ny prissättningsmodell för felavhjälpning i Uppsala

Från och med 19 Mars 2012 kommer Vattenfall Värme i Uppsala att införa en ny modell för prissättning av felavhjälpning på värmeväxlare. Vi kommer att fortsätta erbjuda våra kunder felavhjälpning 24 timmar om dygnet, året om.

En fast kostnad införs för varje kundbesök (inställelseersättning). Denna kostnad skall täcka Vattenfalls kostnader för till exempel restid, verksamhetsbil, verktyg samt andra merkostnader för att säkerställa att vi har beredskap dygnet runt. Vid beräkning av arbetstid skall endast den faktiska tiden det tagit att utföra arbetet räknas. Minsta debiterbara tid är en timme. Tiden avrundas därefter till närmast följande halvtimme.

De nya priserna har delats in i tre grupper som presenteras nedan:

Tidsbokning, under ordinarie arbetstid -> Alla ”normala” bokningar som planeras in under ordinarie arbetstid.

Akut (ej tidsbokad) utryckning, under ordinarie arbetstid -> Akuta arbeten vi utför åt kund under ordinarie arbetstid, där kunden ej ansett sig kunnat invänta en ledig ”normal” tidsbokad tid utan önskar få hjälp direkt. Denna typ av insatser innebär att vi får kalla in extra resurser för att kunna hjälpa kunden.

Insatser utanför ordinarie arbetstid -> Insatser som påbörjas och utförs utanför ordinarie arbetstid.

 

Tidsbokning, under ordinarie arbetstid Akut (ej tidsbokad) utryckning under ordinarie arbetstid Insatser utanför ordinarie arbetstid
Inställelse-ersättning

500 Kr/
kundbesök

1500 kr/
kundbesök
 2500 kr/
kundbesök
Timkostnad 495 kr/timme 495 kr/timme 895 kr/
timme

 

* - Alla priser är exklusive moms