Nyhet | 2013-04-24 | 15:41

Ny provperiod för Forsmark 2

Effekthöjning vid Forsmark 2

Forsmark 2 befinner sig i en provdriftsperiod vid den högre effekten 1120 MW. Ett stort antal funktionsprov kommer att genomföras den närmaste månaden vilket innebär att effekten kommer att variera.

Sedan mitten av mars pågår provdrift vid en högre effektnivå för reaktorn vid Forsmark 2. Effekten har succesivt ökats från 996 MW till nuvarande 1120 MW.

Fram till slutet av maj kommer ett stort antal komponenter och funktioner att testas vid den högre effekten. Detta innebär att en rad större, produktionsstörande, prov kommer att göras vilket innebär att effekten kommer att variera.

I dessa provningar ingår bland annat stopp av vissa pumpar, turbinsnabbstopp och snabbstopp av reaktorn.

– Vissa av proven är mycket omfattande och innebär att automatiska säkerhetsfunktioner träder in, vilket bland annat kan leda till snabbstopp av reaktorn, säger Ingvar Berglund, biträdande chef Forsmark 12.

När provningen är klar kommer Forsmark 2 att ligga på 1120 MW effekt fram till revisionen som börjar den 11 augusti.

Pågående projekt på Forsmark