Nyhet | 2009-10-27 | 13:44

Ny rapport om kylvattenanvändning

Forsmarks kärnkraftverk

Miljöeffekterna av kylvattenanvändningen vid de svenska kärnkraftverken har varit mycket små i förhållande till den stora elproduktionen. Det konstaterar Elforsk i en rapport. Enligt rapporten finns dock problem med att fisk och ål dör vid insuget till kylvattenintagen. Forsmarks Kraftgrupp utreder sedan en tid tillbaka tekniska lösningar som kan minska problemet.

Elforsk ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät och arbetar med forskning och utveckling inom branschen. Tack vare långvarig forskning finns det nu i Sverige en kunskapsbas i världsklass om miljöeffekterna av kärnkraftverkens kylvattenhantering.

Med hänvisning till den rapporten som Elforsk har tagit fram har media rapporterat om att fisk, i synnerhet ål, dör och skadas när de sugs in i kärnkraftverkens kylvattenintag.
– Vår analys visar, att fisk förvisso förloras i kylvattensystemen, men att effekten jämfört med naturlig dödlighet eller fiske måste anses vara liten i flertalet fall. Ål är ett av undantagen, beroende på det europeiska ålbeståndets kraftiga minskning, säger Olof Sandström medförfattare till rapporten.

Forsmarks Kraftgrupp tar problemen på allvar och ingår i en grupp som utreder tekniska lösningar som kan minska förlusterna.
– Bland annat sponsrar Forsmarks Kraftgrupp försök med infraljud för avledning av fisk från kylvattenintagen, säger Olof Sandström.

Försöken med infraljud är inne i en förstudiefas.

I Elforsks slutrapport, som sammanfattar erfarenheterna av kylvattenanvändningen, konstateras att effekterna på miljön har varit mycket små i förhållande till den stora elproduktionen.


Läs hela rapporten här (PDF 8,5 MB)(nytt fönster)