Nyhet | 2011-03-04 | 13:41

Ny roll för kunderna i framtida energisystem

Med mikroproduktion och realtidssystem som ger en detaljerad bild av elkonsumtionen kommer kundernas roll i framtidens energisystem att ändras. Samtidigt kommer förändringarna betyda att nya krav ställs på energibolagens elnät. Dagens europeiska elnät som har mellan 30 och 50 år på nacken är konstruerade för enkelriktat flöde av el till konsumenter från ett fåtal stora produktionsanläggningar. Med framväxten av småskalig elproduktion från vindkraftverk och solpaneler växer behovet från kunderna att kunna mata ut el på näten och få betalt för den. Att möta det behovet kommer att bli en utmaning för energibolagen och kräver ny smart teknik enligt Johan Söderbom, ansvarig för FoU-programmet Smart Grids på Vattenfall. – Det befintliga elnätet kommer inte att bytas ut. Vi har så otroligt mycket kapital bundet i elnätet så vi måste bygga på det vi har. Det krävs givetvis att man tänker efter ordentligt när man gör tekniska förändringar och att man gör nätet snart på ett kostnadseffektivt sätt. Nya aktörer Johan Söderbom förklarar att elmarknaden kommer att förändras rejält när antalet småskaliga producenter växer. Ett scenario är att nya aktörer ger sig in på marknaden med affärsidén att samla in många små aktörers produktion och sälja den via distributionsnätet ut på elmarknaden. – Förbättrad leveranskvalitet diskuteras och man ser kontinuerligt över eventuella förbättringar i näten, säger han. Intåget av mer vindkraft i elnätet får även andra konsekvenser. – Vindkraften uppför sig inte riktigt på samma sätt som annan energi. Den producerar bara när det blåser. När det inte gör det så måste man vara beredd på att ersätta vindkraft med andra energislag eller förändra konsumtionsmönstren, förklarar Johan Söderbom. Realtidsredovisning Kunderna kommer i framtiden ha större möjligheter att påverka sina energikostnader, bland annat genom tillgång till detaljerad information över sin konsumtion och realtidssystem för att timvis kunna följa elpriserna. Redan i dag finns den första generationens realtidssystem, till exempel Vattenfalls produkt EnergyWatch. – I nästa genrations tjänster kommer man att kunna få timvis prissättning på elen. Det krävs egentligen inte så mycket teknik för det, det är mer informationsmässigt utmanande. Fördelen med mer detaljerad prisinformation är att kunderna då kommer att kunna välja rätt tidpunkt prismässigt för exempelvis laddning av elbilar. – I Sverige har vi med all sannolikhet timvis mätning och avräkning inom tio år, menar Johan Söderbom. Smart Grids Gotland Vattenfall driver tillsammans med ABB och Kungliga Tekniska Högskolan projektet Smart Grids Gotland där ett intelligent elnät ska byggas upp på ön för att ge kunskap om teknik och konsumentbeteende. – Den nordiska elmarknaden är progressiv jämfört med andra marknader. Just Gotland har en stor andel vindkraft och passar därför mycket bra som försöksprojekt, förklarar Johan Söderbom.