Nyhet | 2010-02-19 | 14:58

Ny säkerhets- och miljöchef i Forsmark

Vid årsskiftet tillträdde Forsmarks nye chef för säkerhet och miljö. Han heter Björn Bjurman och efterträder Karl-Fredrik Ingemarsson.

Forsmarks enhet för säkerhet och miljö ansvarar för frågor som rör säkerhet, miljö, kvalitetssäkring, fysiskt skydd och radiologi. Björn Bjurman, som har arbetat i Forsmark sedan 1988, är ny chef för enheten. Han är i grunden teknisk fysiker och filosofie doktor i radiofysik.

Björn Bjurman, ny chef för säkerhet och miljö

Björn Bjurman, ny chef för säkerhet och miljö

Karl-Fredrik Ingemarsson var chef för enheten 1988-2004 samt 2007-2009. Han har varit med och utvecklat säkerhetsarbetet vid Forsmark, vilket bland annat resulterat i ett mycket gott omdöme från FN:s internationella atomorgan, IAEA, efter deras uppföljningsgranskning av kärnkraftverket i slutet av förra året. Karl-Fredrik Ingemarsson har gjort insatser för kärnkraften inom Vattenfall, men också nationellt och internationellt.

Karl-Fredrik Ingemarsson

Karl-Fredrik Ingemarsson

Under ledning av Björn Bjurman fortsätter nu säkerhetsarbetet, som är högt prioriterat i Forsmark. Säker och stabil vardagsdrift är kärnkraftverkets viktigaste huvudfokusområde.
– Jag känner mig mycket nöjd med utnämningen av Björn Bjurman som ny chef. Jag har ett stort förtroende för hans förmåga att leda säkerhets- och miljöarbetet vid Forsmark. Enheten kommer att fortsätta att vara en av hörnpelarna i företagets verksamhet även i framtiden, säger Stefan Persson, VD för Forsmarks Kraftgrupp AB.