Nyhet | 2011-09-09 | 13:22

Ny sjökabel förstärker Värmdöbornas elnät

Värmdö kommun har expanderat snabbt, både när det gäller bostäder och företag. Elnätet har inte varit anpassat till det, men förstärks nu av Svenska Kraftnät, Vattenfall och Fortum som samarbetar i projektet Stockholms Ström. En ny matning till Värmdö läggs nu av Svenska Kraftnät i en sjökabel på 220 kilovolt (kV) över Baggensfjärden. Vattenfalls 27.000 elnätskunder på Värmdö har hittills fått sin el via två 70kV-ledningar från Nacka. De förstärks nu med en ny kabel på 220 kV mellan Nacka och Värmdö. En stor del av sträckan läggs som sjökabel mellan Tjustviken i Gustavsberg och Skogsö i Saltsjöbaden. Arbetet genomförs av Svenska Kraftnät under september och oktober 2011. Arbetet började i juni 2010 då en markkabel drogs från Tjustviken i Gustavsberg till Hålluddens trafikplats, där Vattenfall bygger en ny transformatorstation, Ekbacken. Markkabel har också lagts på Skogsö och vid Östervik i Saltsjöbaden. I början av december kan den nya överföringen tas i drift. Drygt femtio delprojekt kommer att genomföras inom projektet Stockholms Ström, där en ny struktur för Stockholmsregionens elnät föreslagits av Vattenfall, Svenska Kraftnät och Fortum i samarbete. När projektet är klart om cirka 10 år, har cirka 15 mil luftledningar kunnat rivas.