Nyhet | 2010-03-02 | 16:00

Ny studie påvisar inget ljud från Lillgrund på land

För att säkra att tillkomsten och driften av Lillgrund inte har någon skadlig påverkan på miljön, genomförs ett antal kontrollprogram som godkänts av länsstyrelsen.

Kontrollprogrammen ger också viktig kunskap som kan tillvaratas när kommande havsbaserade vindkraftparker ska byggas.

Ett av kontrollprogrammen handlar om ljud och Vattenfall fick som villkor i miljötillståndet att påvisa att inte otillåtet höga ljudnivåer uppmäts inne vid kusten. ÅF-Ingemansson har därför fått i uppdrag att göra mätningar på land i Bunkeflostrand. Sådana mätningar genomfördes den 27 november 2009 och rapporten för detta är nu klar.

Syftet med mätningarna var att kontrollera ljudnivån från vindkraftverken samt även bakgrundsnivån (det vill säga den ljudnivå som råder om vindkraftverken inte är igång). Bakgrundsnivån kontrollerades genom att vindkraftverken stängdes ner under en period av 30 minuter.

Resultat

ÅF-Ingemansson sammanfattar resultatet: ”Ljudmätningen visar att vindkraftverken vid Lillgrund inte ger något mätbart bidrag till ljudet vid Bunkeflostrand. Det blir vare sig något mätbart ljud eller hörbart ljud. Inte heller något infraljud eller lågfrekvent ljud. Slutsatsen att Lillgrund vindkraftpark inte ger något hörbart och mätbart ljud vid Bunkeflostrand, innebär också att vindkraftljudet i sig inte kan vara störande. Den slutsatsen är i linje med samma slutsats från andra havsbaserade vindkraftparker vid t ex Bockstigen i Sverige och Horns Rev, Nystedt havsmöllepark och Middelgrund i Danmark.”.


Läs rapporten i sin helhet på Lillgrunds miljösida