Nyhet | 2008-11-06 | 09:00

Ny turbin ger el vid Vattenfalls avfallsförbränning

Vattenfall installerar en ny turbin vid avfallsförbränningen i Boländerna och kommer att öka elproduktionen med mer än 50 procent.

Syftet med att installera en turbin är att använda bränslet så effektivt som möjligt. Förbränningen av avfall kommer att årligen generera 65 GWh el när turbinen tas i drift hösten 2010.

Turbinen är en viktig miljöinvestering. Vi använder en restprodukt i samhället, avfall, och får ut både värme, kyla och el. Vår fortlöpande utveckling av anläggningen bidrar också till att vi kommer att kunna hålla fortsatt konkurrenskraftiga priser till Uppsala-borna, säger Adrian Berg von Linde, chef för Vattenfall Värme i Uppsala.

När vi har elproduktion vid avfallsförbränningen kommer vi att få ut något mindre värme än förut. Detta innebär att vi kan utnyttja vårt befintliga kraftvärmeverk mer och då producera ytterligare 20 GWh el. Den totala nya elproduktionen, cirka 85 GWh, motsvarar hushållsel för cirka 26 000 lägenheter. Avfall består till största delen av biomassa som är förnyelsebart.

Investeringen i Uppsala är helt i linje med EU:s kraftvärme-direktiv (Combined Heat and electricity Production). Där förespråkar man produktion av mottrycksel, som det kallas när man producerar el samtidigt som värme.

Just nu pågår upphandling av turbinen. Investeringen inklusive montage uppgår till cirka 90 miljoner kronor.

För vidare information, kontakta:

Adrian Berg von Linde, chef Vattenfall Värme i Uppsala,
telefon 070-2467149


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Ladda ner pressreleasen

Ny turbin ger el vid Vattenfalls avfallsförbränning