Nyhet | 2010-06-13 | 21:01

Ny underhållschef på Forsmark

På måndag börjar Kerstin Rodell Lundgren som ny chef för underhållsverksamheten vid kärnkraftverket i Forsmark. Underhåll är en av kraftverkets största enheter med omkring 350 anställda, entreprenörer och konsulter.

Kerstin Rodell Lundgren blir chef för underhållsavdelningen som arbetar med planering och genomförande av tekniskt underhåll vid kraftverket.
– Det här ska bli fantastiskt kul, säger Kerstin Rodell Lundgren.

Kerstin är civilingenjör från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och har mångårig erfarenhet av underhållsverksamhet inom process- och tillverkningsindustrin. Och kärnkraft är en framtidsbransch, menar hon.
– Viljan att ta verksamheten till världsklass är tydlig i Forsmark, säger hon och poängterar vikten av att alla fokuserar på att bidra till gemensamma mål.

Kerstin Rodell

 – Jag känner mig mycket nöjd med rekryteringen av Kerstin och hälsar henne varmt välkommen till Forsmark. Hennes gedigna bakgrund ger bra förutsättningar att fortsätta utveckla vår underhållsverksamhet till världsklass, säger Stefan Persson som är verkställande direktör för Forsmarks Kraftgrupp.

Under de senaste 15 åren har Kerstin bland annat varit chef för processutveckling vid Stora Cell i Skutskär, ansvarig för produktionslinen Fluff pulp vid samma företag och verkställande direktör för Stora Enso Service and Maintenance AB. Hon kommer närmast från en chefsposition vid ABB Services verksamhet i Storvik, ett företag som genom åren utfört många servicearbeten vid Forsmark. Kerstin Rodell Lundgren kommer att ingå i ledningsgruppen för Forsmarks Kraftgrupp AB.

För mer information kontakta:
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef, 070-530 05 13, eller
Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef, 070-362 17 72, Forsmarks Kraftgrupp AB.