Nyhet | 2011-05-18 | 16:16

Ny uppförandekod kring konkurrensrättsliga frågor

Sedan februari finns det en uppförandekod som berör konkurrensrättsliga frågor i syfte att stärka förtroendet för kärnkraftsbolagen.

Uppförandekoden har tagits fram tillsammans med Energimarknadsinspektionen och den har antagits av styrelserna för Forsmarks, Ringhals och Oskarshamns kärnkraftverk. I uppförandekoden finns bland annat en svart respektive en vit lista.

– Vita listan är exempel på ämnen som normalt är tillåtna att diskutera konkurrenter emellan, exempelvis säkerhet och teknik. Den svarta listan innehåller bland annat ämnen relaterade till prissättning som inte får diskuteras, säger Björn Gullefors, bolagsjurist på Forsmark.

Björn Gullefors, bolagsjurist på Forsmark

Styrelserna i de berörda kärnkraftföretagen har i enlighet med uppförandekoden utsett en observatör. Observatören övervakar att det inte sker något otillåtet informationsutbyte.

– Observatören är med på styrelsemötena och deltar i diskussionerna men har inte rösträtt. Observatören är oberoende från både myndigheten och kärnkraftsföretagen och har bland annat till uppgift att granska den årsrapport som kärnkraftsföretagen ska skriva enligt uppförandekoden, fortsätter Björn Gullefors.

Jan Magnusson, observatör i Forsmarks styrelse

Observatören i Forsmarks styrelse heter Jan Magnusson och är generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning. Han har tidigare varit regeringens förhandlare rörande samägandet av de svenska kärnkraftverken. Han har även varit generaldirektör för Svenska kraftnät. I Oskarshamn och Ringhals har Lars Rekke blivit utsedd till observatör.

Kärnkraftsbolagens uppförandekod