Nyhet | 2009-05-19 | 12:31

Ny utställning om kärnbränsleförvaret

Infocenter vid Forsmarks kärnkraftverk fick en ny utställning i fredags då SKB invigde ”Människan, miljön och tekniken”, en utställning om kärnbränsleförvaret. - Med den nya utställningen vill vi lyfta fram de mänskliga aspekterna och dialogen runt kärnavfallet och slutförvaret, säger Ann-Kristin From, kommunikatör på SKB.

Marguerite Nilsson från SKB klipper bandet till den nya utställningen.

Marguerite Nilsson från SKB klipper bandet till den nya utställningen.

I juni ska SKB, Svensk Kärnbränslehantering, meddela vilken plats man anser vara lämpligast för slutförvaret av kärnavfall, Forsmark eller Oskarshamn. I samband med detta har en ny utställning om kärnbränsleförvaret tagits fram och den finns nu i Infocenter vid Forsmarks kärnkraftverk. Arbetet med att få den nya utställningen på plats har pågått sedan i februari och liknande utställningar kommer att finnas på några andra ställen i Sverige, bland annat i Oskarshamn.

Elin Bergqvist från Forsmarks kommunikationsavdelning var en av besökarna vid invigningscermonin. Hon har tidigare arbetat som guide i Forsmark och använde sig då av SKB:s utställningar.
- Den här utställningen har mycket mer fokus på människan än den som fanns i lokalerna förut. Den visar på ett tydligt sätt hur delarna människa, miljö och teknik hänger ihop. Här kan besökarna mycket väl gå runt och titta själva och få en stor behållning, säger Elin Bergqvist.

I samband med invigningen av SKB:s utställning har även Forsmarks Kraftgrupps egen utställning uppgraderats med ett nytt föreläsnings- och filmvisningsrum. Utställningslokalerna i Infocenter ligger vid vattentornet vid sidan av kärnkraftverket och är öppna mellan 08:00 - 15:30 alla helgfria vardagar året om.