Nyhet | 2011-03-17 | 09:18

Nya byråer till Vattenfall

Vattenfall har skrivit avtal med kreativa byrån DDB och mediebyrån IUM. Detta ligger i linje med företagets ambition att bygga ett starkt europeiskt energivarumärke. Detta ger Vattenfall-koncernen möjlighet att fokusera och utveckla samarbetet mellan företagets åtta marknader i ambitionen att stärka varumärket. Om detta rapporteras i bland annat Dagens Media. DDB och IUM börjar arbeta tillsammans med Vattenfall från och med den första april och avtalen gäller 2 år med option på förlängning. Vattenfall har sedan hösten 2010 i egen regi, drivit en europeisk upphandling i syfte att välja två koncernövergripande byråer – en för reklam och en för media. - Vi har efter upphandling med ett flertal världsledande byråer beslutat att inleda ett samarbete med DDB och IUM. De är våra nya partners i att skapa ett internationellt varumärke med ett europeiskt fokus, stärka samarbetet mellan koncernens olika marknader och centralisera kommunikationen, säger Elisabeth Ström, kommunikationsdirektör Vattenfall AB. - I upphandlingens sista skede valde vi mellan fem kreativa byråer och fyra mediabyråer. I samband med att beslutet fattades besökte vi samtliga byråer i slutskedet för att ge och få feedback på processen och det beslut som vi tagit, säger Linus Almqvist, Chef för varumärkeskommunikation & partnerskap Vattenfall AB. - Det är mycket tufft att avsluta samarbetet med OMD och Lowe Brindfors efter så många år och vi vill tacka för ett mycket professionellt och givande samarbete inte minst kring skidsponsringen där vår senaste reklamfilm lanseras i veckan, säger Linus Almqvist.