Nyhet | 2011-11-10 | 15:29

Nya dammluckor öppnades i Forsmarks bruk

Den nyrestaurerade kvarnslutaren invigs i Forsmarks bruk

Vattnet forsade ut då dammluckorna hissades upp och den nyrestaurerade kvarnslutaren i Forsmarks bruk kunde förklaras invigd.
– Det här är ett första steg i det renoveringsarbete som vi har påbörjat av Bruksdammarnas dammluckor och utlopp, säger Pål Petersson från Forsmarks Kraftgrupp, ansvarig för förvaltningen av Forsmarks bruk.

En ny överfallsränna och nya dammluckor har byggts vid den gamla kvarnen i Forsmark bruk. Dammluckorna öppnades och kvarnslutaren förklarades invigd

Den nyinvigda kvarnslutaren består av en överfallsränna med tre tillhörande dammluckor.

– Återuppbyggnaden har gjorts hantverksmässigt och enligt gammal gedigen byggteknik, säger Pål Petersson.

Ursprungligen användes vattenflödet också för drift av både kvarnen och hammaren i den gamla smedjan i Forsmarks bruk.

– I dagsläget handlar det om att kunna reglera vattennivån i dammarna. Bruksdammarna och Verkstadsdammen ingår i ett större vattensystem som leder från Lövstabruk till Johannisfors. Kvarnslutaren är byggd för att kunna hantera ett vattenflöde på 25 kubikmeter per sekund, berättar Per Bons driftchef för Forsmarks bruk.

Bakom renoveringarna står Forsmarks Kraftgrupp. Företaget äger och förvaltar Forsmarks bruk, som är ett av Sveriges bäst bevarade vallonbruk, och årligen läggs ett antal miljoner ned på renoveringar av den gamla bruksbyn.

– Vi har nyligen renoverat bland annat taket på den Nya herrgården. Vi har även lagt ny puts och målat om, såväl på herrgårdarna som ett antal andra fastigheter här i bruket, säger Anders Holmberg, chef för anläggningssektionen på Forsmarks Kraftgrupp.