Nyhet | 2011-08-25 | 08:44

Nya elkunder väljer fast pris

Fler än två tredjedelar av Vattenfalls kunder som nytecknade elavtal under juni, juli och fram till vecka 32 i augusti valde att teckna fasta avtal. Det är en uppgång med 20 procent jämfört med mars-maj då 58 procent av de nytecknande kunderna valde fast elavtal. Det visar Vattenfalls senaste marknadsbrev. -Vår bedömning är att kunderna nu i större utsträckning väljer fasta elavtal eftersom de förbereder sig inför den kalla årstiden, säger Magnus Holm, privatmarknadschef på Vattenfall. Typkunden väljer fast elavtal En ny undersökning från Vattenfall visar att den svenska elkunden i allmänhet har fast elpris till 51 procent och rörligt till 33 procent. Vattenfalls typkund utmärker sig dock genom att i högre utsträckning välja fasta elavtal – 75 procent har fasta elavtal. Undersökningen visar vidare att tre av tio svenskar aktivt har bytt sitt elavtal det senaste året. 18 procent har bytt elleverantör och tio procent har bytt avtalsform. -Vi vet att våra kunder i högre utsträckning väljer fasta avtal för att de känner sig trygga med det. Det framgår när vi rådger kunderna, säger Magnus Holm och fortsätter; – Du bör välja elavtal efter din plånbok och värderingar. Har du is i magen kan läget vara gynnsamt för röligt pris just nu. Men rörligt pris betyder alltid en viss risk - elmarknaden kan svänga fort och kraftigt. Den som vill vara mera säker och slippa bekymra sig kan vintersäkra sitt elpris under årets kallaste månader. Då har kunden kontroll över elkostnaden ifall det blir en kall vinter, säger Magnus Holm - Inför vintern står Sverige bättre rustat än förra året. Det har kommit mycket regn i norra och västra Sverige och vattenmagasinen har nu normal fyllnadsgrad. 20 TWh skillnad i vattenmagasinen Senast vattennivåerna i de svenska vattenmagasinen var så god som nu var för två år sedan. Skillnaden i vattenmagasinen i år jämfört med förra året är cirka 20 TWh, det motsvarar den totala elförbrukningen i Göteborg under fyra år. Nu finns en förväntan om stigande rörligt elpris till följd av att sommaren är slut och temperaturen sjunker. Det finns en osäkerhet kring hur efterfrågan från Tyskland blir under vintern efter beslutet att stänga ned kärnkraften. Men eftersom det finns betydligt mer vatten i magasinen än förra året ligger marknadens prisprognoser för årets vinter lägre än förra årets priser, säger Magnus Holm.