Nyhet | 2011-04-28 | 19:53

Nya högtrycksturbiner

Arbetet med att installera två nya högtrycksturbiner är i full gång på Forsmark 1.

Installation av ny högtrycksturbinEn av turbinens tre undre skovelbärare monteras. Stor precision krävs då skovelbäraren måste placeras på exakt rätt plats.

De nya turbinerna klarar ett högre ångflöde än de gamla och installationen är en förberedelse för den planerade effekthöjningen vid Forsmark 1.

Verkningsgraden kommer också att förbättras efter installationen. Detta eftersom de nya turbinernas rotor och skovelbärare är av bättre konstruktion än de gamla.

Enligt Peter Lindgren, samordnare för högtrycksturbinbytet, har arbetet hittills gått över förväntan.

– Totalt sett ligger vi lite före tidsplanen. 12:ans turbin håller på
att monteras ihop och på 11:ans turbin görs förberedande kontroller
inför ihopmontaget, berättar Peter Lindgren.